brazilsky keratin
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy vznikající při prodeji zboží v internetovém obchodě pod doménou www.bk-keratin.cz (dále jen „prodávající“, jehož provozovatelem je firma: BRAZIL KERATIN s.r.o, Petříkov 126, 251 69 Petříkov, IČ: 022326329

Korespondeční adresa:
Květnové náměstí 14
252 43 Průhonice
2. Objednání zboží
Objednávat lze následujícími způsoby:

- nákupním košíkem přes internet obchod www.bk-keratin.cz
- elektronickou poštou andrea.basusova@brazilkeratin.cz

V objednávce je nutné uvést základní náležitosti nutné pro vystavení daňového dokladu. Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Zákazník vždy dostane zboží za ceny platné v den objednání. Stanovené ceny zboží jsou aktuální do vyprodání zásob.

Přijaté objednávky jsou závazné. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je zákazníkovi automaticky zasíláno po objednání zboží.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

3. Platební podmínky

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Způsoby plateb:
- platba kartou
- platba dobírkou v hotovosti při doručení zásilky
- platba v hotovosti při osobním převzetí zboží

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Dodavatel je neplátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu společně s dodaným zbožím adresu kupujícího.

4. Dodávka a přejímka zboží

Zboží je dodáváno těmito způsoby:

1) Dobírka PPL s doručením do firmy, zaměstnání, instituce, školy, cena 80 Kč

2) Dobírka PPL s doručením do domácnosti, bytu, cena 80 Kč

3) Platba předem přes bankovní účet, cena 60 Kč

4) Osobní odběr ve studiu André, Květnové náměstí 14, Průhonice, cena 0 Kč

Vyhrazujeme si právo odeslat i neúplnou objednávku (nejčastějšími důvody mohou být: zboží se již nevyrábí, dodavatel zboží dlouhodobě nedodal či změnil ceny zboží). O této skutečnosti je zákazník vždy předem informován a záleží výhradně na něm, jak se rozhodne.

V případě, že je odeslaná zásilka z jakýchkoli důvodů vrácena zpět dodavateli a zákazník trvá na opětovném dodání, je cena navýšena o další přepravné dle sazebníku.

5. Dodací lhůta

Zboží je dodáváno ve lhůtě 48 h po provedené objednávce. V případě vyprodání, může dojít k prodloužení dodací lhůty. Dodací lhůty jsou pouze orientační. O přesném datu doručení rozhoduje též zvolený způsob dopravy. U PPL běžně do druhého dne od odeslání. Je-li v objednávce více položek, platí nejdelší dodací lhůta u vybraného zboží. Zákazník může být o stavu vyřizování objednávky informován prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Při převzetí zásilky je kupující povinen spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky a při poškození odmítnout její převzetí. Pokud nelze zásilku překontrolovat neprodleně, lze vzniklý problém s poškozenou zásilkou řešit s dopravcem, nikoliv s prodávajícím, a to do 24 hodin.

6. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu nebo ji změnit kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze objednávku změnit jen podle dohody s prodávajícím, zrušit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající je oprávněn nepotvrdit - zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží. Kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanským zákoníkem v platném znění (dále jen OZ). Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829, odst. 1. OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů od převzetí doručí zpět obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který lze vrátit zaplacenou cenu zboží, nebo její část.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

- musí být nepoškozené
- musí být kompletní
- kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží

V opačném případě může prodávající odstoupení od smlouvy odmítnout. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

V případě, že je zboží řádně vráceno prodávajícímu, nebo kupujícím nepřevzato, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s plněním smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit do 30ti dnů již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího. Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

8. Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového www.bk-keratin.cz se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.


9. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží je poskytováno dle obecně platných právních předpisů.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením, neodborným zacházením a živelnou pohromou.

10. Reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Při reklamaci je nutno předložit:

- doklad o nákupu
- přesný popis závady

11. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1 2015.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Logo
Nadstandartní keratinová péče
Martina Bašusová
9-17 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.